FILIPINO: Wika ng Pambansang Kaunlaran

2_AutoCollage_7_Images2Mabuhay ang Wikang Filipino! Mabuhay ang Ama ng Wikang Pambansa! Mabuhay tayong lahat!

Sabi ng   Pangulong Benigno S. Aquino III “ Ang wikang Filipino bilang isang wikang buhay ay dumaan at patuloy pang dumaraan sa proseso ng pagbabago.Bilang isang bansang maituturing na multi-etniko at multi -kultural ay kahanga – hangang sa paglipas ng panahon ay nagawa ng sambayanang Pilipino na makabuo at makapagpalaganap ng isang  wikang  panlahat na patuloy na nagsisilbing tulay na bumibigkis at nagbubuklod sa magkakaibang komunidad –wika tungo sa iisang kamalayan at adhikain.”

Pangunahing biyaya ng Diyos ang wika. Dahil sa wika, ang buong mundo ay nagkaintindihan; ang mundo ay pinag-uugnay – ugnay ng global na komunikasyon at kariktan ng teknolohiya. Mahalaga at di mawawalay na bahagi ng pakikibaka ng sambayanag Pilipino para sa isang bansang tunay na malaya at nagsasarili ang pagtataguyod sa wikang Pambansa.

Ang pambansang wika ng Pilipinas ay FILIPINO na katuparan ng pangarap ni Pangulong Manuel L.Quezon  na wikang panlahat . Ang wikang pambansa ay pinayayabong,pinayayaman at pinatatag ng lahat ng wikang ginagamit sa bansa.Nakapaloob ito sa Pambansang Awit, Panunumpa  sa Watawat at sa lahat na sagisag ng kalayaan at kasarinlan.Tungkulin ng bawat Pilipino  na pag- aralan gamitin, pangalagaan, palaganapin, mahalin at igalang  ang mga wikang ginamit  sa bansa.

Alinsunod sa Proklamasyon Blg. 1041 s. 1997 na Nagpapahayag ng Taunang Pagdiriwang tuwing Agosto 1 – 31 bilang Buwan ng Wikang Pambansa na nilagdaan ng Pangulong Fidel V. Ramos na ang mangunguna sa pagdiriwang ay ang Komisyon ng Wikang Filipino (KWF).

Tanda ng pagmamahal  sa wika ng Pambansang  Kaunlaran  ang Sangay ng Lungsod Malaybalay ay nagkaroon ng  Pansangay na Patimpalak sa antas Elementarya at antas Sekondarya  sa Paaralang Sentral ng Lungsod Malaybalay noong ika- 25, ng Agosto. Sa Elementarya  ay may Tagisan  sa Masining na Pagkukuwento, Sining ng Sabayang Pagbigkas, Sabayang Awit na ang saliw ay ukulele  at sa  Sekondarya ay Sining ng Chamber Theater at Pagsulat ng Sanaysay. Ang  Sangay ay binubuo ng sampung distrito na kung saan bawat distrito ay nagkaroon ng kompetesyon para makapili ng pinakamagaling na kalahok sa bawat kategorya. Tsampiyon  mula sa iba’t ibang distrito   ang kalahok  sa bawat kategorya. Sa pansangay na patimpalak ang mga nanalo ay nakatanggap ng tropeyo, medalya at gawad sertipiko na ang pinasyal na suporta ay galing  sa pondo ng  lokal na pamamahalaan . Ang mga hurado   ay mga  Pansangay  na Tagamasid sa iba’t ibang asignatura at Manananggol sa Sangay ng Lungsod Malaybalay.

1_AutoCollage_7_Images1Ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba’t ibang aktibidad sa mga paaralan sa buong Sangay ng  Malaybalay, kabilang na dito ang mga patimpalak gaya ng sabayang pagbigkas, dula – dulaan, sayaw – awit  o sayawit, paggawa ng islogan, pagsusulat ng tula, isahang awit, pagbigkas ng tula, paggawa ng poster, paligsahan sa Talipapa: Mga pagkaing Pinoy, Pagpili  ng G. at Bb. Wika 2015, katutubong sayaw, pagpili ng may pinakamagandang kasuotan, paghaharana at iba pang aktibiti na hindi nabanggit. Hindi rin nakaligtaan ang pagbasa sa talambuhay ng Ama ng Wikang Pambansa Pangulong Manuel L.Quezon.

Ang layunin ng pagdiriwang  sa taong ito ay ang mga  sumusunod: a. ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg.1041; b. mahikayat  ang iba’t ibang ahensyang pampanguluhan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nito na nag papataas ng kamalayang pangwika at sibiko at; c. maipakikita ang kahalagahan ng wika na higit  pa sa pambansang kaunlaran.

Lahat ng paaralan  ay binibigyan  ng kalayaan sa pagsasagawa ng iba’t ibang aktibidad  kaugnay sa isang buong buwang  pagdiriwang at binigyan ng kalayaan sa pagplano ng programa. Hinihikayat ang bawat paaralan  ng Sangay ng Malaybalay na sundin ang nabanggit na tema na ang pangkalahatang tema  ay  hinati sa sumusunod na diwa: a. Filipino : Wika ng Kaunlarang Pangkultura; b. Filipino : Wika ng Kaunlarang Pang – Ekonomiya; c. Filipino : Wika ng Kaunlarang Panlipunan; at d. Filipino : Wika ng Kaunlarang Panteknolohiya. Ang lingguhang tema ang papatnubay at nagsisilbing batayan ng lahat ng gawaing bubuuin at pagsasagawa sa isang buwang pagdiriwang.

Pagpupugay sa lahat ng paaralan na  nagpapatuloy sa pagmamahal at nagtataguyod sa wika.Mabuhay!

Ni: MARIA CONCEPCION S. REYES
       Tagamasid Pansangay