Ang Libreng Pangpublikong Edukasyon

(Mga Polisiya sa Graduation ug Pag-abri sa Klase)

Mga Katungod:

 1. Guinadili ang pagbayad ug kwarta ngadto sa mga magtutudlo o principal
 2. Ang PTA lamang ang adunay katungod sa pagkolekta apan dili pinugsanay ang pagkolecta o pagbayad.
 3. Ang PTA mahimong makakolekta sa ikaduhang bulan sa tuig pagkatapos sila nakahatag ug report sa koleksyon sa miaging tuig.
 4. Dili kinahanglan ang financial clearance sa estudyante aron lamang maka enroll.
 5. Dili pinugsanay ang pagsul-ob sa uniform ug pagbayad sa ID Card.
 6. Walay multa nga pagabayran ang estudyante nga dili mosul-ob sa uniform.
 7. Ang mga opisyales sa PTA aduna lamang usa ka tuig nga termino ug usa ka kahigayunan sa reelection.
 8. Pwede nga dili mosalmot sa pagboto sa mga kalihukan sa PTA ang mga magtutudlo kung wala sila’y anak nga nagtungha.
 9. Ang mga ginikanan o giilang ginikanan mao lamang ang makabotar sa PTA bisan pa man dili sila magbayad.
 10. Walay non-academic project ang gikinahanglan gikan sa mga bata nga nagtungha o sa nga ginikan.
 11. Ang mga opisyales lamang sa mga ginikanan sa mogradwar ang pwede mangolekta sa contribution sa graduation apan dili kini compulsory ug dapat sila mag report sa financial statement para masayod ang tanan.
 12. Dili pud gikinahanglan nga adunay yearbook ang mga graduating class.
 13. Para sa kasayuran sa tanan, dili dapat garboso ang lugar o seremonya sa graduation. Ug dili requisito sa exam o pagsalmot sa graduation ang pagbayad sa mga contributions.
 14. Dapat isiguro sa mga school heads nga naay mga contact numbers o telepono sa ilahang eskwelahan para sa mga reklamo sa mga ginikanan kalabot sa graduation o pag abri sa klase. Para sa dugang kasayuran o mga pangutana, palihog sa pagkontak nining mga musunod nga numero:

          RD’s Office                      (088) 852 2023
          Administrative Officer       0917 707 4727
          Reg’l PTA Coordinator      0926 397 6721
          Reg’l Information Officer   0917 706 7407

Source:                
             http://www.depedregion10.com/news-updates/